Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia (engl. parent-infant psychotherapy) on Valviran vuonna 2010 hyväksymä oma psykoterapiamuotonsa Suomessa. Sitä annetaan raskautta toivoville, raskaana oleville ja alle 4-vuotiaiden pikkulasten perheille, erilaisissa joko vauvaan tai vanhempiin liittyvissä vuorovaikutusriskin tai -ongelmien tilanteissa. Vuorovaikutushuoli voi liittyä vanhemman stressiin, vaikeaan elämäntilanteeseen, mielenterveysongelmiin tai trauma- ja menetyskokemuksiin. Vauvalla puolestaan voi olla itkuisuutta, nukkumisen tai syömisen pulmia tai aisti-, säätely- tai kontaktivaikeutta. Vauva saattaa myös olla keskonen, sairas tai vammainen. Vanhempien voi myös olla vaikea toimia yhdessä vauvan vanhempina.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiassa voidaan samanaikaisesti hoitaa sekä vanhemman mielenterveyden pulmaa (tavallisimmin masennus, ahdistuneisuus tai menetyskokemukset), että vuorovaikutussuhdetta odotettavaan tai syntyneeseen vauvaan.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia rakentuu teoreettiselle ja kliiniselle ymmärrykselle ns. äitiystilasta ja sen hoidollisesta merkityksestä (Stern, 1995) ja raskauden, synnytyksen ja varhaisen vauvavaiheen vuorovaikutuspsykologisesta kehitysprosessista. Kun vauva toimii vanhemmalle ns. läsnä olevana muistamisen kontekstina, vuorovaikutuspsykoterapian avulla vanhempi voi tavoittaa, tiedostaa ja työstää omaa varhaista elämäntarinaansa, hoivakokemuksia ja niiden haavoittuvuuksia ja kokemusta itsestä ja vuorovaikutussuhteista. Näin estetään tai vähennetään ylisukupolvisten haitallisten kokemusten, merkitysten ja suhteissa olemisen tapojen (ns. lastenhuoneen kummitukset) siirtymistä omaan vanhemmuuteen ja suhteeseen lapsen kanssa.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia aloitetaan usein jo kun raskautta toivotaan (esim. lapsettomuushoitojen aikana tai aiemman kohtuvauvan kuoleman jälkeen) tai raskausaikana. Intensiivinen ja suhteellisen lyhytkestoinen vuorovaikutuspsykoterapia räätälöidään aina tarpeenmukaisesti kullekin perheelle sopivaksi ja mahdolliseksi. Hoitoon osallistuu tavallisesti vauva ja äiti, mutta usein myös toinen vanhempi on mukana ainakin osalla hoitotapaamisista. Psykoterapia tapahtuu vauvan synnyttyä yleensä kotihoitokäynneillä. Hoitokäynnin kesto on tyypillisesti 60min tai 90min. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisesti.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutteja toimii julkisessa terveydenhuollossa, esim. perheneuvoloiden terapeuttisen vauvaperhetyön tiimeissä ja pikkulapsipsykiatrian yksiköissä, yksityisinä ammatinharjoittajina ja järjestöissä. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa voi saada kelan kuntoutuspsykoterapiana vanhemman mielenterveyshäiriön perusteella (perheterapian korvaus). Sitä järjestetään myös psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja kuntien ostopalvelu- ja palvelusetelipsykoterapiana vanhemman mielenterveysongelman, lapsen ja vanhemman vuorovaikutushäiriön tai lapsen somaattisen vaivan tai sairauden perusteella. 

Valmistuneita varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutteja on Suomessa 55. 

Seuraavan Helsingin yliopiston ja Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n yhteistyössä järjestämän varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiakoulutuksen (v. 2022-2026) haku on 1.-28.2. 2022. Ensimmäinen varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus on meneillään (v. 2022-2024).

Kuva: Unsplash