Uusi hallitus valittiin kevätkokouksessa

6.4.2019

Kevään vuosikokouksessa 6.4.2019 yhdistykselle valittiin seuraavan toimintakauden hallitus. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Piia Hyytinen. Uutena jäsenenä hallituksessa aloittaa Sirpa-Sofia Phillips. Varsinaisina jäseninä jatkavat Suvi Heino, Satu Lindfors (rahastonhoitaja), Anna-Maija Martelin, Mirja Sarkkinen ja Jaana Wikgren (sihteeri). Varajäseninä jatkavat Teija Carlsson, Marjo Flykt, Sanna Isosävi ja Sinikka Mäkelä.