Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian koulutusohjelma 2021-25

19.9.2020

Haku seuraavaan varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian koulutusohjelmaan (70 op)
helmikuussa 2021!


Päivittyvää tietoa hausta seuraavaan 4-vuotiseen varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian
koulutusohjelmaan voi seurata syksyn 2020 aikana Helsingin yliopiston sivuilta

Koulutus käynnistyy elokuussa 2021.


Koulutusohjelman sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaavat vastuukouluttajat:
elina.savonlahti@netti.fi ja mirja.sarkkinen@outlook.com