Varhaisen vuorovaikutuksen kouluttaja-psykoterapeuttikoulutus 2022-24

16.6.2020

Varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus v. 2022-2024
(40 op)

Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy järjestää Helsingin yliopiston arvioiman ja hyväksymän
varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen (40 op) ajalla 1/2022-
5/2024. Koulutukseen voivat hakea varhaisen vuorovaikutuksen (aiemmin varhaislapsuuden
vuorovaikutuspsykoterapian) psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneet psykoterapeutit.
Koulutuksen toteutuksen arviointi ja seuranta tapahtuu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa
vuosittain: väliarviointi tehdään vuosi koulutuksen alkamisesta ja päättöarviointi koulutuksen
päättyessä. Arvioinnissa huomioidaan koulutusohjelman todellinen toteutuminen esitetyn
opetussuunnitelman mukaan (lähiopetuksen sisältö ja kouluttajat) sekä opiskelijoiden
opintosuoritukset. Näitä arviointeja varten kerätään opiskelijapalautteet. 

Koulutuksen päätyttyä ja opiskelijoiden suoritettua sen hyväksytysti Helsingin yliopisto antaa opiskelijoille todistuksen, josta ilmenee tämän Helsingin yliopiston hyväksymän kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen suorittaminen. Todistuksen anto tapahtuu sen jälkeen, kunpäättöarviossa on yhteisesti järjestäjän kanssa todettu koulutus hyväksytysti toteutuneeksi ja koulutus suoritetuksi. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija saa näin todistuksen Helsingin yliopiston hyväksymästä varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksesta, mikä antaa pätevyyden myös varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian työnohjaukseen.

Koulutuksen ajankohta
Kevät 2022 - kevät 2024, kesto 5 lukukautta, noin 2.5 vuotta

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on:
• laajentaa ja syventää opiskelijan kliinisiä taitoja varhaisen vuorovaikutuksen
psykoterapiassa
• antaa pedagogiset ja tutkimukselliset valmiudet toimia varhaisen vuorovaikutuksen
psykoterapian kouluttajana ja työnohjaajana.

Koulutuksen rakenne, laajuus ja sisällöt
Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Koulutuksen kesto on noin 2,5 vuotta, 5 lukukautta.
Koulutus muodostuu valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusten mukaisesti prosessinomaisesti ja integroidusti:
• kliinisten taitojen opintokokonaisuudesta 23 op (teoria- ja menetelmäopinnot, työnohjaus
ja koulutuspsykoterapia),
• pedagogisten opintojen opintokokonaisuudesta 4 op (kouluttajana ja työnohjaajana
toimimisen teoria- ja ohjausopinnot) ja
• tutkimustaidollisten opintojen ja opinnäytetyön opintokokonaisuudesta 13 op
(tutkimustaitojen opetus ja opinnäytetyön tekeminen, ohjaukseen osallistuminen,
raportointi ja esittäminen).

Kouluttajat, työnohjaajat ja koulutus- ja työnohjauspaikkakunnat
Koulutuksen johtajina, vastuukouluttajina ja koulutustyönohjaajina toimivat varhaisen
vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeutit, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Elina Savonlahti ja
psykoterapian erikoispsykologi Mirja Sarkkinen. Seminaariopetus ja pienryhmätyönohjaus
tapahtuu Turussa ja Espoossa.

Koulutuksen kustannukset
Koulutuksen hinta on 13 060€ (verollinen hinta, alv 24%) ja se veloitetaan 5 tasaerässä lukukauden alussa sisältäen seminaariopetuksen (21pv), 100 tuntia koulutustyönohjausta pienryhmässä ja hallintokulut ja vastuukouluttapalkkiot. Seminaariopetuksen osuus koulutuskustannuksista on 6510€ (verollinen osuus). Työnohjauksen hinta on 5000€. Koulutusmaksuun eivät sisälly koulutuksesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja kirjallisuuskulut eikä oma koulutuspsykoterapia.

Haku ja valinta
Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään varhaisen vuorovaikutuksen (aiemmin varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia) psykoterapeuttikoulutusta. Hakijalla tulee olla Valviran rekisteröimä psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus. Valinnassa huomioidaan aktiivisuus ammatillisessa, erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen
psykoterapiatyössä ja siinä kehittyminen. Hakijan tulee tehdä aktiivisesti varhaisen
vuorovaikutuksen psykoterapiaa ja hänen tulee olla soveltuva toimimaankouluttaja-psykoterapeuttina ja -työnohjaajana. Hakijalla tulee olla tehtynä riittävä määrä psykoterapiakoulutuksen jälkeistä varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiatyötä (kokemus psykoterapiatyöstä) ja tätä psykoterapiatyötä myös työnohjautettuna prosessinomaisesti ja riittävän tiiviisti varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeutilla (kokemus psykoterapiatyön työnohjauttamisesta). Kiinnostuneisuus alan ja tutkimuksen seuraamisessa ja kokemus kouluttajana ja työnohjaajana toimisesta katsotaan eduksi, samoin kuin STOryn (Suomen työnohjaajat ry) kriteerien mukainen työnohjaajakoulutus. Lisäksi arvioidaan mahdollisuutta ja motivoituneisuutta psykoterapiakouluttajan ja koulutustyönohjaajan tehtävissä toimimiseen jatkossa.

Hakuaika on 1.-31.10. 2020. Hakulomake on pyydettävä erikseen vastuukouluttajilta.

Hakulomake (pyydettävä erikseen) ja lisätiedot:
Elina Savonlahti, elina.savonlahti@netti.fi, puh. 040-515 3966
Mirja Sarkkinen, mirja.sarkkinen@outlook.com, puh. 040-84 23456